Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý hầu hết trong các lĩnh vực cho doanh nghiệp và cá nhân.
Đặc biệt chúng tôi có thế mạnh trong việc cung cấp dịch vụ Quản lý rủi ro pháp lý doanh nghiệp (LRM) tại Việt Nam.

DOANH NGHIỆP & CÁ NHÂN


Đầu tư, Doanh nghiệp, Thương mại và Hợp đồng

Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về:
- Thành lập, điều hành và quản lý công ty, bao gồm: tư vấn thủ tục thành lập công ty (bao gồm các giấy phép hoạt động), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đầu tư, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, giải thế, phá sản, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp.
- Lập dự án đầu tư, lựa chọn hình thức đầu tư, soạn thảo và xem xét các tài liệu cho các mục đích của dự án đầu tư.
- Luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng soạn thảo, xem xét, thương thảo hợp đồng và các thỏa thuận liên quan đến mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, xúc tiến thương mại, đại lý thương mại, tranh chấp thương mại và các hoạt động thương mại liên quan khác.

Bất động sản, Xây dựng và Đấu thầu

Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về:
- Chuẩn bị hồ sơ mời thầu và tư vấn cho khách hàng về thủ tục đấu thầu và xây dựng các dự án đầu tư xây dựng.
- Negotiate and prepare construction contracts in respect of civil and industrial construction works based on the FIDIC construction contracts provided by the International Federation of Consulting Engineers.
- Đàm phán và chuẩn bị hợp đồng xây dựng đối với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp dựa trên các hợp đồng xây dựng FIDIC cung cấp bởi Liên đoàn quốc tế các kỹ sư tư vấn.
- Tiến hành thẩm định pháp lý về sở hữu bất động sản, làm thủ tục và chuẩn bị các tài liệu có liên quan để có được văn bản tiêu đề và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở và các công trình xây dựng khác; chuẩn bị và trợ giúp khách hàng trong việc đàm phán các thỏa thuận và hợp đồng thuê mặt, cho thuê văn phòng, kho bãi; và hỗ trợ khách hàng trong việc có được sự chấp thuận khác từ các nhà chức trách.
- Chúng tôi đặc biệt chuyên tư vấn thủ tục xây dựng, xây dựng, phát triển, quản lý và hoạt động khách sạn và khu nghỉ dưỡng, nhà ở dân cư, trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng.

Chứng khoán, Ngân hàng, Thuế và Tài chính

Chuyên gia của chúng tôi và luật sư giàu kinh nghiệm sẽ rất vui mừng để đáp ứng với yêu cầu của khách hàng liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, và các giao dịch khác trên thị trường vốn. Khách hàng có thể được hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi và khả năng trong các dịch vụ công bằng, dịch vụ nợ, các quỹ đầu tư và các vấn đề pháp lý.
Đối với các vấn đề ngân hàng, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng với khuyến nghị tối ưu về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức, quản lý và hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác, chẳng hạn như quản lý cổ đông, cung cấp cơ sở vật chất, giao dịch bảo đảm, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán và quản lý nợ. Chúng tôi sẽ nhằm mục đích để hỗ trợ khách hàng để bật khả năng của kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro pháp lý, và tuân thủ pháp luật.
Công ty Luật QNT được hỗ trợ bởi các chuyên gia thuế cao cấp khác nhau, người có đủ điều kiện để cung cấp kịp thời cho khách hàng lựa chọn toàn diện và hiệu quả về thuế và kế toán.

Hợp đồng lao động, Quản lý & Tranh chấp lao động

Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về:
- Nội quy lao động và quy định khác của doanh nghiệp.


- Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài.
- Hợp đồng và chế độ lao động.
- Kỷ luật lao động, chấm dứt và giải quyết tranh chấp lao động.

Thừ kế, Hôn nhân & Tố tụng

luật sư và chuyên gia Việt Nam của chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến di sản thừa kế, hôn nhân và gia đình phù hợp với cả hai triết lý đạo đức của phương Đông và lợi ích của khách hàng.
Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về:
- Đăng ký kết hôn, xác định tính chất sở hữu chung và riêng trong hôn nhân, thủ tục để xác định mối quan hệ cha mẹ với con, ly hôn, nhận con nuôi, cấp dưỡng.
- Soạn thảo, hỗ trợ công bố, và lưu giữa di chúc; quản lý và phân chia tài sản thừa kế.
Chúng tôi có các luật sư khác nhau và các chuyên gia những người có đủ điều kiện để đại diện cho khách hàng trước tòa án đối với các vụ án hình sự, vụ án dân sự, trường hợp thương mại, hành chính, và tranh chấp lao động.

QUẢN LÝ RỦI RO PHÁP LÝ (LRM)


Mục đích và ưu điểm của LRM

Mục đích của dịch vụ LRM là:
- Để giúp các doanh nghiệp nhận ra và có biện pháp tối ưu để khắc phục những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.
- Cùng với các doanh nghiệp, để xem xét và thiết lập hệ thống biểu mẫu, quy trình và các văn bản quản lý nội bộ để thiết lập hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Lĩnh vực và quy trình của dịch vụ LRM

Để thiết lập các cơ chế tối ưu đảm bảo phát triển bền vững của doanh nghiệp, Công ty Luật QNT cung cấp cho khách hàng với LRM trong các lĩnh vực:
- Quản lý và Điều hành
- Giao dịch và Hợp đồng, và
- Quản lý nguồn nhân lực.

Dịch vụ LRM trong Quản lý và Điều hành

Hỗ trợ khảo sát, định vị, đưa ra giải pháp và khắc phục trong hoạt động về:
- Tư cách pháp lý & điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp;
- Thành viên/Cổ đông & Giao dịch vốn;
- Quyền hạn người quản lý doanh nghiệp; và
- Hoạt động điều hành của HĐTV/HĐQT/BGĐ.

Dịch vụ LRM trong Giao dịch và Hợp đồng

Hỗ trợ khảo sát, định vị, đưa ra giải pháp và khắc phục trong hoạt động về:
- Hoạt động đầu tư, thương mại của doanh nghiệp;
- Quyền hạn người quản lý doanh nghiệp;
- Giao dịch và Hợp động của doanh nghiệp;
- Quản lý hoạt động kinh doanh, mua hàng, dịch vụ.

Dịch vụ LRM trong Quản lý nguồn nhân lực

Hỗ trợ khảo sát, định vị, đưa ra giải pháp và khắc phục trong hoạt động về:
- Văn bản nội bộ, giấy phép liên quan HRM;
- Chế độ lao động;
- Công đoàn, Hội đồng hòa giải lao động;
- Xử lý kỷ luật lao động, tranh chấp lao động;
- Hợp động thử việc / đào tạo / lao động.

Liên hệ với chúng tôi

Để có dịch vụ tốt hơn, bạn hãy liên hệ với chúng tôi.

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà văn phòng Loyal, 151 đường Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84 - 916 599 189
Email: support@qntlaw.com

Thủ đô Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Pacific, 83B đường Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84 - 916 599 189
Email:support@qntlaw.com