Khung pháp lý M&A tại Việt Nam

Trên thế giới, giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp – Merger & Acquisition (M&A) đã là hoạt động phổ biến trong đời sống kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, hoạt động M&A đã được nói đến nhiều hơn qua các...
Translate »