QNT Logo

Cùng phát triển

bền vững

Chất lượng – Tinh tế – Trung thực

Thành lập

QNT được thành lập năm 2011.

Các sáng lập của chúng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm cần thiết khi làm việc cho các công ty luật quốc tế, ngân hàng và đặc biệt là giảng viên Đại học Luật TP.HCM.

Giá trị

Cùng phát triển bền vững

  • Chất lượng: Dịch vụ hiệu quả cho Khách hàng & Cộng đồng
  • Tinh tế: Giải pháp tốt và hành vi phù hợp
  • Trung thực: Chính trực & Công lý

Hệ thống

Dữ liệu lưu trữ trên QNT Server và quản lý bởi Phần mềm ERP.

Trách nhiệm của chúng tôi được Công ty Bảo hiểm Toàn cầu ở mức khoảng 11 tỷ đồng.

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ pháp lý tại Việt Nam cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Chúng tôi có thế mạnh cung cấp dịch vụ trên các lĩnh vực nông sản, dầu khí, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin.

Với mục tiêu “Bền vững, cùng nhau phát triển”, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ cống hiến kiến thức và kinh nghiệm để cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào việc đáp ứng nhu cầu của bạn, qua đó sẽ tạo dựng và củng cố niềm tin của bạn đối với QNT.

QNT được điều hành bởi Ban Giám đốc và 4 Bộ phận, cụ thể là: Tư vấn, Cấp phép, Dịch vụ Ngân hàng và Dịch vụ Bảo hiểm.