QNT Logo

Dịch vụ Tư vấn

Dự án đầu tư & Quản lý doanh nghiệp

Đàm phán giao dịch & Soạn thảo hợp đồng

Giao dịch vốn và M&A

Giải quyết tranh chấp thương mại

Le Viet Tuan

LÊ VIỆT TUẤN

Sáng lập & Giám đốc điều hành

Ông có bằng Thạc sĩ Luật tại Khoa Luật – Đại học Lund (Thụy Điển) năm 2005. Ông giảng dạy tại Đại học Luật TP.HCM 10 năm và làm việc tại các ngân hàng thương mại trước khi quản lý QNT từ năm 2011 đến nay. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, ông có chuyên môn sâu về các lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, ngân hàng, sở hữu trí tuệ và luật M&A.

Liên hệ: (+84) 916 599 189 | tuanle@qntlaw.com

Năng Lực Chuyên Môn tại đây