QNT Logo

Dịch vụ Cấp phép

Giấy phép Đầu tư, doanh nghiệp & Giấy phép con

Giấy phép làm việc và cư trú 

Quản lý nhân sự & Hợp đồng lao động

Giao dịch dân sự, hôn nhân và tài sản

Le Thi Thanh Nhan

LÊ THỊ THANH NHÀN

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Cấp phép

Bà có bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM năm 2007. Bà đã giảng dạy tại Đại học Luật TP.HCM hơn 10 năm và làm việc tại các văn phòng luật trước khi quản lý QNT từ năm 2011 đến nay. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, bà có chuyên môn sâu về các lĩnh vực pháp lý giao dịch dân sự, thuế, hành chính, lao động, đầu tư và gia đình.

Liên hệ: (+84) 918 483 689 | nhanle@qntlaw.com

Năng Lực Chuyên Môn tại đây