QNT Logo

 Dịch vụ Ngân hàng

Thủ tục công chứng, đăng ký

Các dịch vụ khác về tài sản bảo đảm

Soạn thảo Hợp đồng tín dụng

Xử lý thu hồi nợ

Nguyen Thi Xuan Phuong

NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯỢNG

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Ngân hàng

Cô là Trưởng Bộ phận Dịch vụ Ngân hàng chịu trách nhiệm chung tại Bộ phận này, là luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM.

Cô có bằng cử nhân luật và kinh tế tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô từng làm việc tại một số công ty, hãng luật trước khi quản lý tại QNT hiện nay. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý, Cô có chuyên môn sâu về các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ ngân hàng nước ngoài.