QNT Logo

Nhân sự

Ban Giám đốc

Le Viet Tuan

Lê Việt Tuấn

Sáng lập & Giám đốc điều hành

Ông có bằng Thạc sĩ Luật tại Khoa Luật – Đại học Lund (Thụy Điển) năm 2005. Ông giảng dạy tại Đại học Luật TP.HCM 10 năm và làm việc tại các ngân hàng thương mại trước khi quản lý QNT từ năm 2011 đến nay. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, ông có chuyên môn sâu về các lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, ngân hàng, sở hữu trí tuệ và luật M&A.

Liên hệ: (+84) 916 599 189 | tuanle@qntlaw.com (vCard Here)

Ban Giám đốc

Le Thi Thanh Nhan

Lê Thị Thanh Nhàn

Sáng lập & Phó Giám đốc

Bà có bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM năm 2007. Bà đã giảng dạy tại Đại học Luật TP.HCM hơn 10 năm và làm việc tại các văn phòng luật trước khi quản lý QNT từ năm 2011 đến nay. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, bà có chuyên môn sâu về các lĩnh vực pháp lý giao dịch dân sự, thuế, hành chính, lao động, đầu tư và gia đình.

Liên hệ: (+84) 918 483 689 | nhanle@qntlaw.com (vCard Here)

Ban Giám đốc

Phạm Đức Hướng

Giám đốc

Ông có bằng Thạc sĩ Thạc sĩ tại Đại học TP.HCM và Đại học Xây dựng Hà Nội. Ông từng làm việc và quản lý tại nhiều doanh nghiệp lớn trước khi quản lý QNT hiện nay. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật, Ông có chuyên môn sâu về các lĩnh vực pháp lý xây dựng, đấu thầu, giao dịch dân sự và tố tụng.

Liên hệ: (+84) 938 265 078 | huongpham@qntlaw.com

(Download vCard Here)

Ban Giám đốc

Ha Dang Quang

Hà Đăng Quảng

Sáng lập & Nguyên Giám đóc

Ông là người sáng lập và tứng là Giám đốc của Công ty Luật QNT. Ông có bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM. Ông đã giảng dạy tại Đại học Luật TP.HCM 10 năm và làm việc tại các văn phòng luật trước khi quản lý QNT từ năm 2011 đến năm 2015. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, ông có chuyên môn về bất động sản, dự án đầu tư và hợp đồng.

Quản lý & Cộng sự

Nguyen Thi Xuan Phuong

Nguyễn Thị Xuân Phượng

Trưởng Bộ phạm Dịch vụ Ngân hàng

Cô là Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng chịu trách nhiệm chung tại Bộ phận này, là luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM.

Cô có bằng cử nhân luật và kinh tế tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô từng làm việc tại một số doanh nghiệp, công ty luật trước khi quản lý tại QNT hiện nay. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý, bà có chuyên môn sâu về các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ ngân hàng nước ngoài.

Quản lý & Cộng sự

Hoang Anh Phuoc

Hoàng Anh Phước

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Bảo hiểm

Ông là Trưởng phòng Dịch vụ Bảo hiểm chịu trách nhiệm chung tại Bộ phận này, là luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM.

Ông có bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM năm 1996. Ông làm việc tại các công ty môi giới bảo hiểm và hiện đang quản lý Phòng QNT. Với kinh nghiệm hành nghề nhiều năm, ông có chuyên môn sâu về hoạt động bảo hiểm và giải quyết các vụ việc bồi thường.

Quản lý & Cộng sự

Tran Thanh Huong

Trần Thanh Hương

Cộng sự cao cấp

Bà là cộng sự cấp cao của QNT, luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM và là trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Thương mại (HTA).

Bà có bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Lund (Thụy Điển) năm 1998 và Thạc sĩ Luật năm 2007. Bà giảng dạy tại Đại học Luật TP.HCM, làm việc tại các công ty nổi tiếng. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, bà có chuyên môn về pháp lý nội bộ doanh nghiệp, hợp đồng, đàm phán, dầu khí.

Quản lý & Cộng sự

Dinh Quoc Phu

Đinh Quốc Phú

Phó Trưởng BP Dịch vụ Ngân hàng

Anh là Phó Trưởng Bộ phận Dịch vụ Ngân hàng, luật sư Đoàn luật sư TP.HCM.

Anh có bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM. Anh từng làm việc tại một số doanh nghiệp, văn phòng công chứng và công ty luật trước khi quản lý tại QNT hiện nay. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, ông có chuyên môn sâu về các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Quản lý & Cộng sự

Nguyen Bang Tu

NGUYỄN BĂNG TÚ

Cộng sự cao cấp

Bà là cộng sự cấp cao của QNT, luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM.

Bà có bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật TP.HCM năm 2005. Bà giảng dạy tại Đại học Luật TP.HCM, làm việc và quản lý văn phòng luật. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, bà có chuyên môn sâu về lao động, hợp đồng và tố tụng.

Quản lý & Cộng sự

Bui Ngoc Duong

Bùi Ngọc Dương

Cộng sự cao cấp

Ông là cộng sự cấp cao của QNT, luật sư của Đoàn luật sư Hà Nội.

Ông có bằng Cử nhân Cử nhân tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Thạc sĩ Luật tại Đại học Luật Hà Nội. Ông làm việc và quản lý văn phòng luật. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông có chuyên môn về doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ.