QNT Logo

Khách hàng

Chúng tôi trân trọng cơ hội được làm việc với khách hàng của chúng tôi

Dầu khí

← Slide to see more →

Hiap Seng

Dầu khí

← Slide to see more →

PVFCCo

Dầu khí

← Slide to see more →

PV Trans OFS

Ngân hàng

← Slide to see more →

Shinhan

Ngân hàng

← Slide to see more →

HSBC

Ngân hàng

← Slide to see more →

Siam Bank

Nông sản

← Slide to see more →

Mercafe VN

Nông sản

← Slide to see more →

Pacorini

Nông sản

← Slide to see more →

Cafeco

Công nghệ

← Slide to see more →

FPT Shop

Công nghệ

← Slide to see more →

SPT

Công nghệ

← Slide to see more →

Logigear

Sản xuất

← Slide to see more →

Thien Tan Group

Sản xuất

← Slide to see more →

3M

Sản xuất

← Slide to see more →

Polymer Asia