1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 07/2020

Công văn 4923/TCHQ-TXNK về việc lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT

  • Tên văn bản pháp luật: Công văn 4923/TCHQ-TXNK ban hành ngày 24/07/2020 của Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính về việc về việc lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT (sau đây viết tắt là “Công văn số 4923/ TCHQ-TXNK”)

  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2020.

Một số nội dung có thể lưu ý:.

  • Một là,Tổng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng biết và đề nghị các ngân hàng nghiên cứu đăng ký tham gia làm đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại sân bay quốc tế Đà Nẵng”“Văn bản đăng ký xin gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/8/2020”.

  • Hai là, ban hành Phụ lục Danh sách các ngân hàng phối hợp thu, cụ thể:

 PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU
(Ban hành kèm theo công văn số 4923/TCHQ-TXNK ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)

TT

Tên ngân hàng thương mại

1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)

3

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

4

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

5

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

6

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

7

Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)

8

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)

9

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

10

Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)

11

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

12

Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)

13

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

14

Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)

15

Ngân hàng The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)

16

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)

17

Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB)

18

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)

19

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

20

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

21

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

22

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

23

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VCCB)

24

Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd

25

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

26

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA

27

Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam

28

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

29

Ngân hàng CITIBANK, N.A.,

30

Ngân hàng thương mại cố phần Kiên Long (KienLongBank)

31

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam

32

Ngân hàng Bangkok Đại chúng trách nhiệm hữu hạn

33

Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank)

34

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín