Bài đăng Doanh nghiệp & Hợp đồng

Khung pháp lý M&A tại Việt Nam

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Trong những năm gần đây, giao dịch mua bán & sáp nhập doanh nghiệp – Merger & Acquisition (M&A) đã dần trở nên phổ biến trong đời sống kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Đặc biệt, với...

read more

Thông tin pháp lý về Đầu tư tại Việt Nam

THÔNG TIN PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 1.   Chính sách và sự bảo đảm về đầu tư 1.1. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản Theo Luật Đầu tư, Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư. Tài sản...

read more
Translate »
Share This